Oproep scriptieprijs 2009-2010

Oproep scriptieprijs 2009-2010

Voor de scriptieprijs 2009/2010 kunnen scripties/theses meedingen van auteurs die zijn afgestudeerd tussen 1 januari 2009 en 31 december 2010.

Voor de prijs komen scripties/theses in aanmerking die laten zien hoe vanuit een theoretisch en/of praktisch onderbouwde doel- en vraagstelling, een passend kwalitatief design is gekozen, relevante databronnen zijn geïdentificeerd en ontsloten, en de verzamelde data systematisch zijn geanalyseerd. Voorwaarde voor mededinging is dat deze scripties/theses zijn begeleid en minimaal als goed zijn beoordeeld aan een Nederlandstalige universiteit of hbo in Nederland en/of België.

Uiterlijke datum voor inzending: 31 januari 2011

Zend  scripties/theses in tweevoud naar:
KWALON secretariaat
p/a H.Jansen
Mathenesserlaan 359b
3023 GC Rotterdam

e-mail: bestuur@kwalon.nl
tel.: 010-4258492