Online informatie

Advies en discussie
De KWALON LinkedIn-groep
Methodspace, Engelstalige research community, beheerd door uitgeverij SAGE

Online tijdschriften
Forum Qualitative Sozialforschung/Social Research
The Qualitativ Report
Qualitative Health Research

Organisaties van onderzoekers
COMPASSS Systematic Cross-Case Analysis  (Charles Ragin c.s., casusgerichte analyse, set theory)
Australische Association for qualitative research
Britse Association for qualitative research
The Grounded Theory Institute (Barney Glaser)

Stromingen
Ethnomethodologie en Conversatie-analyse
 (Paul ten Have)

Overzicht Mixed Methods (medische faculteit University of Warwick)
Qualidata: Qualitative data service

Softwarebedrijven
Atlas.ti
Nvivo
MaxQda
Decision explorer (cognitive mapping)

Softwaregebruikers
Caqdas Networking Project (Universiteit Surrey, UK)