KWALON Najaarsconferentie 9 december 2019

 

Kwalitatief onderzoek naar gezondheid
Maandag 9 december 2019: 12.30-18.00 uur
Kosten: euro 50,--

 

Meer informatie over de inhoud en het programma vindt u hier