Home

Discussie en samenwerking

KWALON is een onafhankelijke organisatie van onderzoekers en docenten aan universiteiten, hogescholen, onderzoeksbureaus en andere organisaties die zich bezighouden met reflectie op de methodologie van kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek. 

KWALON organiseert en stimuleert discussie en samenwerking tussen kwalitatief onderzoekers.
Doel is het bevorderen van methodologisch verantwoord gebruik en de ontwikkeling van kwalitatieve onderzoeksmethoden.


Kwalitatief onderzoek 
Webwijzer

KWALON LinkedIn-groep
Blijf op de hoogte en discussieer mee.
Meld je aan bij de KWALON-groep op   

 NIEUWS

Internationale conferentie Responsive and Participatory Research: Past, Present and Future Perspectives
Op maandag 20 januari 2020 vindt in Amsterdam een internationale conferentie over participatief en responsief onderzoek plaats. Klik hier voor meer informatie.

Een nieuwe KWALON-blog van Catharina Wilson over methodologie in beweging lees je hier.

Op basis van vijf jaar etnografisch onderzoek in Centraal Afrika met interne vluchtelingen laat Catharina Wilson in deze blog zien hoe je als onderzoeker in deze omgeving niet alleen fysiek mobiel en flexibel moet zijn, maar dat mobiliteit van de geest je ook verder brengt. Door emoties toe te laten tijdens het onderzoek verzamelen we relevante informatie voor het begrip van de situatie en het positioneren van onze eigen rol. 'Het vergt een nomadic mind om over een nieuwe rol voor de onderzoeker binnen een inclusieve academische omgeving na te denken'. 

 KWALON  2019-3 (72)

Redactioneel

Welke rol speelde de onderzoeker?
Hanneke van der Meide

Essay, debat en dialoog

Data-analyse in kwalitatief onderzoek: 'Help! Ik verzuip in mijn data'
Fijgje de Boer & Fred Wester

Artikelen

In het spoor van Malinowski
Het zakenevenement als veldwerkplek?
Joost Beuving 

Onderzoek in de praktijk
Object van weerstand: werken met betwiste onderzoeksobjecten
Dara Ivanova

Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig? Reflecties op het leren van een vreemde taal en het doen van kwalitatieve interviews
Bethany Hipple Walters 

Reflecties op participatief actieonderzoek binnen RAAK!Ervaringsdeskundigheid
Esther van Loon & Alie Weerman

Recensies, replieken en duplieken

Kennismaken met Arts-Based Research
Fred Wester

Reactie op 'Kennismaken met Arts-Based Research'
Pim van Heijst, Nico de Vos & Sabrina Keinemans

Qualitative research: één uit de duizend?
Inès Saudelli

Berichten uit het veld

Aankondiging KWALON-najaarsconferentie 2019

Zie de website van Boom uitgevers Amsterdam voor de volledige inhoud van dit en voorgaande nummers en voor informatie over abonnementen.