Organisatie

Stichting KWALON heeft als doel de ontwikkeling en verspreiding van kwalitatieve methoden in sociaalwetenschappelijk onderzoek. Dit doel wordt onder meer nagestreefd door: uitgave van KWALON, tijdschrift voor kwalitatief onderzoek, organisatie van studiedagen, aanbod van cursussen in kwalitatieve methoden, uitreiking van een scriptieprijs, informatievoorziening via de website www.kwalon.nl, discussie en uitwisseling van informatie via de KWALON LinkedIn-groep, en samenwerking met andere organisaties op het terrein van kwalitatief onderzoek.

Postadres:
Stichting KWALON
Postbus 82118
2508 EC Den Haag

KvK: 30278674

E-mail: bestuur@kwalon.nl
E-mail conferentie: conferentie@kwalon.nl

Bankrekening: NL31INGB0004573497,
t.n.v. Stichting KWALON te Nijmegen

Voor betalingen uit het buitenland:
IBAN: NL31INGB0004573497, BIC: INGBNL2A

 

Bestuur van de Stichting KWALON
e-mail: bestuur@kwalon.nl

Prof. dr. Fred Wester (voorzitter)
Dr. Joost Beuving
Dr. Fijgje de Boer
Drs. Jeanine Evers
Dr. Ilse van Liempt

Redactie van het tijdschrift KWALON
e-mail: redactie@kwalon.nl

Prof. dr. Fred Wester (voorzitter)
Dr. ing. Reinoud Bosch (coördinator eindredactie)
Dr. Joost Beuving
Dr. Fijgje de Boer
Prof. dr. Edward Groenland
Drs. Irene Jonkers
Esther van Loon, MSc
Rilke Mahieu
Dr. Hanneke van der Meide
Prof. dr. Adri Smaling
Rik Wehrens, MSc

Redactiesecretaris: drs. Rianne de Klerk

Cursuscommissie
Dr. Fijgje de Boer en prof. dr. Adri Smaling

Moderators KWALON LinkedIn-groep
Dr. Hennie Boeije en Rik Wehrens, MSc