KWALON Najaarsconferentie 2016

KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR MIGRATIE, VLUCHTELINGEN EN MOBILITEIT


Donderdag 8 december 2016, 13.00-17.00 uur
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105, 1081 BV Amsterdam
Hoofdgebouw, Agora zaal 1
Toegang: € 30,00

In de zomer en het najaar van 2015 kwam een grote stroom van migranten op gang vanuit Syrië en andere West-Aziatische landen via Turkije richting Europa. Er was veel aandacht van de media voor de gevaarlijke en mensonwaardige illegale overtocht via opblaasboten vanaf het vaste land van Turkije naar Griekse eilanden en vervolgens de tocht over land richting Noord-Europa. Een paar jaar eerder was er in de media veel aandacht voor West-Afrikaanse vluchtelingen, die over zee naar EU-grondgebied voeren met krakkemikkige vaartuigen. 

In de media overheersen veelal platte metaforen voor deze groep mensen: van ‘profiteur van de welvaartsstaat’ en ‘gelukzoeker’ tot ‘slachtoffer van wereldwijde migratiegolven’. Daarbij worden enerzijds opgeblazen schattingen gemaakt van de aantallen migranten en afschrikwekkende stereotypen van hun cultuur in stelling gebracht om het gevaar van de migratiestromen voor de Europese samenleving te benadrukken. Anderzijds worden universele mensenrechten ingebracht als uitgangspunt voor de beoordeling van de verlangens en rechten van migranten. 

Tijdens de KWALON Najaarsconferentie 2016 willen we ingaan op methodologische uitdagingen waarvoor de kwalitatief onderzoeker staat bij het in kaart brengen en begrijpen van motieven en praktijken van niet-westerse migranten. Onderzoekers met praktische ervaring in het bestuderen van migratiestromen zullen daar hun licht over laten schijnen. Zij zullen ingaan op de rol van context binnen het onderzoek en op de aard van relaties en omgang met andere migranten, maar ook met andere belangrijke actoren in hun netwerken, zoals mensensmokkelaars en autoriteiten. Daarnaast bespreken zij valkuilen in kwalitatief migratie-onderzoek en de belangrijke rol van cultuurverschillen tussen de ontvangende samenleving en die van de migranten. Terminologie krijgt een speciale plek in de presentaties van de onderzoekers: er is aandacht voor omschrijvingen van niet-westerse migranten in relatie tot een breder discours over mobiliteit, burgerschap en staatsvorming.
Voorlopig programma
13.00 – 13.10 Welkom & opening 
13.30 – 13.50 Richard Staring (Erasmusuniversiteit Rotterdam): Beleid, beelden en de betekenis van onderzoek naar mensensmokkel
13.50 – 14.10 Lynn Musiol (Universiteit Hamburg): Othering refugees: exclusion, 
containment and spaces of hope
14.10 – 14.30 Discussie: Valkuilen in onderzoek naar de ‘ander’.
14.30 – 15.00 KOFFIE/THEE PAUZE
15.00 – 15.20 Joris Schapendonk (Radboud Universiteit): Afrostars in Eurospace. Naar een beter begrip van Afrikaanse migrantenmobiliteit in de EU
15.20 – 15.40 Ilse van Liempt (Universiteit Utrecht):  Methodologische en ethische kwesties in onderzoek naar en met vluchtelingen
15.40 – 16.30 Discussie: Valkuilen in onderzoek naar vluchtelingen en mobiele groepen 
16.30  – 17.30 Afsluiting van de conferentie & borrel

Voorlopig programma

13.00-13.10 

Welkom & opening 

13.30-13.50 Richard Staring (Erasmusuniversiteit Rotterdam): Beleid, beelden en de betekenis van onderzoek naar mensensmokkel
13.50-14.10 Lynn Musiol (Universiteit Hamburg): Othering refugees: exclusion, containment and spaces of hope
14.10-14.30 Discussie: Valkuilen in onderzoek naar de ‘ander’.
14.30-15.00

KOFFIE/THEE PAUZE

15.00-15.20 Joris Schapendonk (Radboud Universiteit): Afrostars in Eurospace. Naar een beter begrip van Afrikaanse migrantenmobiliteit in de EU
15.20-15.40  Ilse van Liempt (Universiteit Utrecht):  Methodologische en ethische kwesties in onderzoek naar en met vluchtelingen
15.40-16.30 Discussie: Valkuilen in onderzoek naar vluchtelingen en mobiele groepen
16.30-17.30 Afsluiting van de conferentie & borrel