Home

Discussie en samenwerking

KWALON is een onafhankelijke organisatie van onderzoekers en docenten aan universiteiten, hogescholen, onderzoeksbureaus en andere organisaties die zich bezighouden met reflectie op de methodologie van kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek. 

KWALON organiseert en stimuleert discussie en samenwerking tussen kwalitatief onderzoekers.
Doel is het bevorderen van methodologisch verantwoord gebruik en de ontwikkeling van kwalitatieve onderzoeksmethoden.


Kwalitatief onderzoek 
Webwijzer

KWALON LinkedIn-groep
Blijf op de hoogte en discussieer mee
Meld je aan bij de KWALON-groep op   

 NIEUWS

European Congress of Qualitative Inquiry, 6-9 februari 2018 te Leuven

Klik hier voor meer informatie over dit congres. 

 KWALON  2017-2 (65)

Redactioneel
Schoonmakers gezocht
Fred Wester

Essay, debat en dialoog
Strategische keuzes voor het tijdschrift KWALON
Petra van der Meer

Column
In luxe afstuderen
Erna Schilder

Stromingen
De onderzoeker in een responsieve complexiteitsbenadering
Frits Simon

Goffman als basis voor frame-analyse en framingonderzoek
Fred Wester

Artikelen

Onderzoek in de praktijk
Hbo-onderzoek met co-onderzoekers
Max Axel Huber & Simona Karbouniaris

Schaduwen als onderzoeksstrategie: het volgen van zorgmanagers in hun dagelijkse werk
Lieke Oldenhof

Tips & Tools
Het bouwen van een steekproef voor kwalitatief empirisch onderzoek
Edward Groenland

Recensies, replieken en duplieken
What’s in a name: sociale constructie doorgelicht
Sofie De Bus

Researching Racism: helaas vlees noch vis
Jeroen van Andel

Ideeën omzetten in onderzoek: partnerschappen aangaan en impact creëren?
Astrid Molenveld

Berichten uit het veld
Verslag van het 1st European Congress of Qualitative Inquiry
Silvio van den Heuvel

Zie de website van Boom uitgevers Amsterdam voor de volledige inhoud van dit en voorgaande nummers en voor informatie over abonnementen.