Home

Discussie en samenwerking

KWALON is een onafhankelijke organisatie van onderzoekers en docenten aan universiteiten, hogescholen, onderzoeksbureaus en andere organisaties die zich bezighouden met reflectie op de methodologie van kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek. 

KWALON organiseert en stimuleert discussie en samenwerking tussen kwalitatief onderzoekers.
Doel is het bevorderen van methodologisch verantwoord gebruik en de ontwikkeling van kwalitatieve onderzoeksmethoden.


Kwalitatief onderzoek 
Webwijzer

KWALON LinkedIn-groep
Blijf op de hoogte en discussieer mee.
Meld je aan bij de KWALON-groep op   

 NIEUWS

Codebook Exchange
Als gevolg van de internationale KWALON Conferentie 2016 heeft een groep software-ontwikkelaars zich verenigd in het Rotterdam Exchange Format Initiative om te gaan werken aan de uitwisselingsstandaard tussen hun pakketten.

Op 27 maart 2018 is het eerste resultaat van deze samenwerking gelanceerd, de uitwisselingstandaard voor de codelijst, de Codebook Exchange. Meer informatie over de groep en deze standaard vind je hier.

Workshop ‘Constructivist Grounded Theory’ door Kathy Charmaz, Lancaster University, 2 en 3 juli 2018
Klik hier voor meer informatie over deze workshop.

Annual SSSI-meeting (Couch-Stone), Lancester University, 4-6 juli 2018
Klik hier voor meer informatie over deze SSSI-meeting.

 

 KWALON  2018-1 (67)

Redactioneel

Methodologische Q-koorts
Reinoud Bosch

Essay, debat en dialoog

Over validering van praktijkgericht kwalitatief onderzoek
Bijdragen van Piet J.M. Verschuren, Erica Baarends & Frits Simon, Fijgje de Boer & Adri Smaling

Column

Nieuwjaarsvoornemen van een etnograaf: methodologisch fit zijn
Luzan Koster

Artikelen

Stromingen
Een praxiologische benadering binnen participatief actieonderzoek: heel gewoon of toch niet?!
Famke van Lieshout

Onderzoek in de praktijk
Het opzetten en evalueren van beraadslagend onderzoek (deliberative inquiry)
Ruth Wouters, Ilse Geerinck & Jeroen Thys

Tips & Tools

Diepgang in interviews: twee tips
Esther van Loon

Recensies, replieken en duplieken

Aan de slag met narratieve, conversatie- en discoursanalyse
Melissa Ceuterick

Wat wil het geval
Lammert Gosse Jansma

Interviewen: niet de techniek, maar de relatie centraal!
Famke van Lieshout

Berichten uit het veld

Spotlight op participatief actieonderzoek in het hbo
Jaap Ikink & Ferdie Migchelbrink

Narrative Matters 2018: The ABCs of Narrative, 2-5 juli 2018, Enschede

Zie de website van Boom uitgevers Amsterdam voor de volledige inhoud van dit en voorgaande nummers en voor informatie over abonnementen.