Home

Discussie en samenwerking

KWALON is een onafhankelijke organisatie van onderzoekers en docenten aan universiteiten, hogescholen, onderzoeksbureaus en andere organisaties die zich bezighouden met reflectie op de methodologie van kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek. 

KWALON organiseert en stimuleert discussie en samenwerking tussen kwalitatief onderzoekers.
Doel is het bevorderen van methodologisch verantwoord gebruik en de ontwikkeling van kwalitatieve onderzoeksmethoden.


Kwalitatief onderzoek 
Webwijzer

KWALON LinkedIn-groep
Blijf op de hoogte en discussieer mee
Meld je aan bij de KWALON-groep op   

 NIEUWS

Reflecting on the future of QDA Software: Changes and Challenges 

 KWALON  2016-3 (63)

Redactioneel
Nazomeren
Fred Wester

Essay, debat en dialoog
Macht als centraal concept voor de analyse van causaliteit in het sociale leven: een conceptueel-analytische uitwerking
Reinoud Bosch

Waarom zijn de bananen krom?
Fred Wester

Macht is overal: enkele gedachten bij het essay van Reinoud Bosch over macht als centraal concept
Harrie Jansen

Macht als centraal concept voor de analyse van causaliteit in het sociale leven: een verduidelijking
Reinoud Bosch

Column
Ik ga op reis en neem mee …
Esther van Loon

Artikelen

In het spoor van Malinowski
Hy die nie vir sy eie mense sorg nie is slegter as ’n heiden’: een blik achter de coulissen van de Orania-gemeenschap
Henry van der Burgt

Onderzoek in de praktijk
Dilemma’s bij de werving van moeilijk bereikbare respondenten
Joop Zinsmeister & Najat Bay

De bruikbaarheid van kwalitatief onderzoek met etnografische principes in het toezicht
Margaret Chotkowski, Francien Rosing & Sandhya Badal

Recensies, replieken en duplieken
Grounded theory nog eens goed uitgelegd
Ton van Oosterhout

Interpretaties zijn geen feiten, maar wel bruikbaar
Jeroen Boekhoven

Onderzoekskwesties in het hbo
Hélène van den Nieuwenhoff

Case studies getypeerd: de kracht van het specifieke
Laurens Bakker

Berichten uit het veld
Verslag van de KWALON-conferentie Reflecting on the future of QDA Software van 25 en 26 augustus 2016 te Rotterdam
Gerben Moerman & Hennie Boeije

Aankondiging KWALON-najaarsconferentie 2016

KWALON-prijs: oproep voor inzenden publicaties

Zie de website van Boom uitgevers Amsterdam voor de volledige inhoud van dit en voorgaande nummers en voor informatie over abonnementen.