Home

Discussie en samenwerking

KWALON is een onafhankelijke organisatie van onderzoekers en docenten aan universiteiten, hogescholen, onderzoeksbureaus en andere organisaties die zich bezighouden met reflectie op de methodologie van kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek. 

KWALON organiseert en stimuleert discussie en samenwerking tussen kwalitatief onderzoekers.
Doel is het bevorderen van methodologisch verantwoord gebruik en de ontwikkeling van kwalitatieve onderzoeksmethoden.


Kwalitatief onderzoek 
Webwijzer

KWALON LinkedIn-groep
Blijf op de hoogte en discussieer mee.
Meld je aan bij de KWALON-groep op   

 NIEUWS

Codebook Exchange
Als gevolg van de internationale KWALON Conferentie 2016 heeft een groep software-ontwikkelaars zich verenigd in het Rotterdam Exchange Format Initiative om te gaan werken aan de uitwisselingsstandaard tussen hun pakketten.

Op 27 maart 2018 is het eerste resultaat van deze samenwerking gelanceerd, de uitwisselingstandaard voor de codelijst, de Codebook Exchange. Meer informatie over de groep en deze standaard vind je hier.

Workshop ‘Constructivist Grounded Theory’ door Kathy Charmaz, Lancaster University, 2 en 3 juli 2018
Klik hier voor meer informatie over deze workshop.

Annual SSSI-meeting (Couch-Stone), Lancester University, 4-6 juli 2018
Klik hier voor meer informatie over deze SSSI-meeting.

 

 KWALON  2018-2 (68)

Themanummer: Video-observatie
Onder redactie van Martine Noordegraaf & Fred Wester

Redactioneel

Video-observatie nader bekeken
Martine Noordegraaf & Fred Wester

Artikelen

Toegepaste Conversatieanalyse
Martine Noordegraaf, Ellen Schep & Tom Koole

Kijk naar jezelf! Reflectie op beeldmateriaal in onderzoek en praktijk
Krista van Mourik, Annica Brummel, Astrid Kemper, Ilse Menheere, Mariette Wesselink & Marion van Hattum

Alliantie in Beeld: Een observatieonderzoek naar de werkrelatie tussen hulpverlener en gezin in de Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling
Marianne J. Welmers-van de Poll

Palliatieve zorg in beeld?!
Myrna Pelgrum-Keurhorst & Madeleen Uitdehaag

Communicatie tussen artsen en patiënten met een chronische aandoening: Een analyse van verbale en non-verbale communicatie door middel van video-observaties en Imitation Games
Roosmarijn Petersen

Methodische aspecten van video-observatie
Rik Wehrens & Fred Wester

Waarde en uitdagingen van video-observatie in het sociaal werk
Martine Noordegraaf & Tine Van Regenmortel

Zie de website van Boom uitgevers Amsterdam voor de volledige inhoud van dit en voorgaande nummers en voor informatie over abonnementen.