Home

Discussie en samenwerking

KWALON is een onafhankelijke organisatie van onderzoekers en docenten aan universiteiten, hogescholen, onderzoeksbureaus en andere organisaties die zich bezighouden met reflectie op de methodologie van kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek. 

KWALON organiseert en stimuleert discussie en samenwerking tussen kwalitatief onderzoekers.
Doel is het bevorderen van methodologisch verantwoord gebruik en de ontwikkeling van kwalitatieve onderzoeksmethoden.


Kwalitatief onderzoek 
Webwijzer

KWALON LinkedIn-groep
Blijf op de hoogte en discussieer mee
Meld je aan bij de KWALON-groep op   

 NIEUWS

Reflecting on the future of QDA Software: Changes and Challenges 

 KWALON  2016-2 (62)

Redactioneel

Methodefetisjisme, descriptieve fixatie en theorievermijding
Adri Smaling

Essay, debat en dialoog

Kwalitatief onderzoek in het businessdomein: een deductieve aanpak verdient vaak de voorkeur
Edward Groenland

Combineer een inductieve en deductieve aanpak; een reactie
Fijgje de Boer

Column

Inspirerend praktijkonderzoek
Nel Verhoeven

Artikelen

In het spoor van Malinowski

De antropoloog als nar?
Joost Beuving

Onderzoek in de praktijk

Onder het oppervlak van alledaagse zorg (deel II)
Michael Kolen, Guus Timmerman & Frans Vosman

De Imitation Game als blikopener: praktijkervaringen met patiënten met eetstoornissen en hun behandelaren
Rik Wehrens

Recensies, replieken en duplieken

Etnografisch onderzoek anno 2016: niet alleen voor antropologen (met repliek en dupliek)
Maaike M. Beckmann

Onkreukbaarheid als gids
Lammert Jansma

Goed georganiseerd en systematisch methodenboek
Ton van Oosterhout

Een praktische gids voor een weerbarstige praktijk: actieonderzoek in je eigen organisatie
Alex Schenkels

Macht en organisaties
Reinoud Bosch

Gefundeerde theorieontwikkeling: geen inductie maar systematische abductie (met repliek en dupliek)
Harrie Jansen

Zie de website van Boom Lemma uitgevers voor de volledige inhoud van dit en voorgaande nummers en voor informatie over abonnementen.