Home

Discussie en samenwerking

KWALON is een onafhankelijke organisatie van onderzoekers en docenten aan universiteiten, hogescholen, onderzoeksbureaus en andere organisaties die zich bezighouden met reflectie op de methodologie van kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek. 

KWALON organiseert en stimuleert discussie en samenwerking tussen kwalitatief onderzoekers.
Doel is het bevorderen van methodologisch verantwoord gebruik en de ontwikkeling van kwalitatieve onderzoeksmethoden.


Kwalitatief onderzoek 
Webwijzer

KWALON LinkedIn-groep
Blijf op de hoogte en discussieer mee.
Meld je aan bij de KWALON-groep op   

 NIEUWS

REFI Project Exchange gelanceerd!

Je hebt al eerder op onze website kunnen lezen over de Rotterdam Exchange Format Initiative (REFI), de groep softwareontwikkelaars die naar aanleiding van de internationale KWALON Conferentie 2016 is begonnen aan het ontwikkelen van een uitwisselingsstandaard.

En nu is het zover, op 18 maart 2019 is de Project Exchange gelanceerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Meer over de groep vind je hier. Wat dat allemaal betekent voor onderzoekers lees je in onze volgende blog.

 

Een nieuwe KWALON blog:

Sjors Joosten deed voor zijn masterscriptie onderzoek naar West-Afrikaanse migranten in Barcelona. Zijn plan was om te observeren en te interviewen maar gaandeweg het onderzoek werden zijn methoden steeds participatiever. Hij kwam er al snel achter dat hij niet rustig in een hoekje met pen en papier kon gaan zitten observeren. Hoe ging hij daarmee om en wat betekende dat uiteindelijk voor zijn onderzoek? Lees de blog hier 

 KWALON  2018-3 (69)

Redactioneel
De echte werkelijkheid slaat terug
Fred Wester

Essay, debat en dialoog
De toekomst van etnografie in het Big Data-tijdperk
Joost Beuving

De Methodenstreit in tijden van Big Data
Reinoud Bosch

De kakofonie van Big en small Data: reflecties over digitale etnografie
Roy Gigengack

Big Data en etnografie: nieuwe publieke intellectuelen
Joost Beuving

Column
Ieder vogeltje zingt ... over Big Data en QDA-software
Jeanine Evers

Artikelen
Stromingen
Niet coderen maar schrijven: data-analyse in fenomenologisch onderzoek
Hanneke van der Meide

Onderzoek in de praktijk
De Post-It®-methode: betekenisvol en handzaam interviewen
Hartger Wassink

Tips & Tools
Het ontwerpen van een checklist voor kwalitatief empirisch onderzoek
Edward Groenland

Recensies, replieken en duplieken
Kwalitatief softwaregebruik vanaf data-analyse tot aan interpretatie
Natasha de Jezus

In Memoriam Tony Hak (1950-2018)

Summaries

Zie de website van Boom uitgevers Amsterdam voor de volledige inhoud van dit en voorgaande nummers en voor informatie over abonnementen.